Bombeiros de toda Galiza concéntranse diante da Dirección xeral de Emerxencias en demanda de estabilidade laboral

Demandan a homoxeneización das súas condicións laborais, como exixe a lei

Compostela -

Este venres, bombeiros chegados de toda Galiza concentrábanse diante da Dirección Xeral de Emerxencias, en Compostela, para exixir solucións á inestabilidade laboral que padecen e que se corrixan as situacións de desigualdade existentes mediante a homoxeneización, tal e como estabelece a Lei de Emerxencias de Galiza.

Nesta Lei, aprobada no ano 2007, estabelecíanse prazos de tempo para homoxeneizar as condicións de traballo dos bombeiros de Galiza, estipulándose un período de 3 anos, para acadar esa regularización. A quen lle correspondería ter regularizado a súa situación era a administración autonómica.

Explican que unha parte dese cometido si o fixo, mediante a redacción de pregos de condicións aos que se teñen que acoller as empresas xestoras do servizo. Porén, desde a publicación da Lei, “non houbo dous pregos iguais”, denuncian.

CIG, CCOO, UGT e SIB-Galicia están tratando de conseguir unha mesa de negociación entre as empresas e os traballadores na que poder enmarcar as condicións de traballo a nivel autonómico, buscando así cumprir dalgún xeito coas obrigas que lle corresponden á propia administración.

E é que en máis do 85% dos concellos de Galiza –única comunidade do estado onde se dá esta situación- ofrécese un servizo público de bombeiros, con persoal contratado por empresas privadas que xestionan os servizos de extinción e salvamento. O 15% restante é atendido polos parques de bombeiros das grandes cidades.

O seu obxectivo, con esta concentración, é, xa que logo, que se solucionen dunha vez por todas os problemas de inestabilidade laboral e de desigualdade existentes no sector, onde en función da empresa para a que traballen teñen unhas condicións sociais e profesionais ou outras.