En Galiza hai xa 104. 132 persoas desempregadas que non cobran ningún tipo de prestación

Do total de contratos asinados, só o 6% foron indefinidos, do que se tira unha escandalosa temporalidade no emprego

Compostela -

Os datos de paro rexistrado do mes de xullo evidencian a grave situación de desemprego que hai en Galiza e o cada vez máis elevado risco de exclusión social que padecen máis dun cuarto de millón de galegos e galegas. Aínda que hai unha leve redución estacional no mes de xullo, do 3,35% respecto do mes anterior, o número total de parados/as é de 260.198, 37.198 máis que no mesmo mes do ano pasado. Para a CIG é especialmente preocupante que, dese total, só 156.066 persoas estean cobrando algún tipo de prestación; que a metade delas só cobran os 426 euros correspondentes á renda activa de inserción e que un total de 104.132 persoas non están cobrando absolutamente nada.

De cada 10 parados, 4 non son beneficiarios de ningunha prestación por desemprego e 3 máis teñen unha prestación non contributiva, cuxa renda medida é de 426 euros. A renda media do terzo restante, os que reciben unha prestación contributiva, é de 815,4 euros mensuais.

Ante isto, Antonio López Rivera, secretario confederal de Emprego e Industria, denuncia unha vez máis as consecuencias que terá o endurecemento das condicións para acceder ás prestacións por desemprego e ás prestacións non contributivas. “Estase destinando á exclusión social, directamente, ás persoas desempregadas e ás súas familias”.

Ás alarmantes cifras de paro rexistrado cómpre engadir os non menos alarmantes datos de temporalidade. Do total de contratos asinados, 78.016, o 94% foron temporais (73.364). “Este mes reduciuse con respecto ao anterior o número de indefinidos e incrementáronse con respecto ao anterior en case 18.000 o número total de temporais. Con esta brutal taxa de temporalidade temos unha situación de precariedade no emprego cada vez maior”, explica López Rivera.

O secretario confederal de Emprego salienta que malia terse reducido o paro respecto do mes de xuño nun 3,35%, a redución no mesmo mes de 2011 fora do 4,52%. “En xullo de 2012 hai un 16,68% de parados máis que en xullo de 2011, co que o ritmo de destrución de emprego é case tres veces superior ao do ano pasado por estas mesmas datas”.

Comparando co ano anterior, o sector onde máis medrou o paro foi o de Servizos, on o incremento foi dun 20,63%, seguido de preto polo sector da Construción, onde foi dun 19,49%, agricultura, un 18,99% e en Industria, onde medrou un 15,10%.

Ante estes datos López Rivera é contundente e alerta de que “a situación é crítica e o será máis se non cambian radicalmente as políticas económicas dos gobernos de Rajoy e de Feijoo, que se limitan a acatar as nefastas decisións adoptadas en Bruxelas un e en Madrid o outro”.