Entréganse no rexistro de Educación preto de 2.700 sinaturas en demanda doutro Decreto de Bacharelato

Os alumnos de Filosofía sumáronse á concentración

Compostela -

Continuando coas mobilizacións en demanda doutro decreto de bacharelato, na mañá deste mércores 21 de maio, representantes da CIG-Ensino entregaron no rexistro da consellaría de Educación, preto de 2.700 sinaturas -que veñen sumarse ás xa entregadas e que se incrementarán coas que se recollan nos vindeiros días- en apoio a esta solicitude. Previo o acto de entrega celebrouse unha concentración en San Caetano á que se sumaron alumnos de Filosofía denunciando entre outras cousas que “a consellaría mata a Filosofía”.

O obxectivo de todas as accións e mobilizacións levadas a cabo pola CiG-Ensino e polo profesorado afectado é o de mudar este decreto porque se fundamenta nunha visión centralista e confesional do sistema educativo, impedindo un desenvolvemento curricular propio. Por iso, reclaman:

  1. O incremento dunha hora na carga lectiva prevista pola Consellaría nas materias de Filosofía e Cidadanía e Historia, mantendo así a distribución horaria que ten na actualidade. A proposta resúmesena demanda de:
  2. un ensino laico, que a materia de relixión estea fóra do horario lectivo ordinario dos centros.
  3. que todos os centros que dispensen ensinanzas de Bacharelato deben impartir, como mínimo, dúas modalidade e garantir que o alumnado poida cursar calquera materia propia da súa modalidade.
  4. que todos os centros que impartan a modalidade de Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía terán que ofertar todas as materias propias da súa modalidade, incluídas Electrotecnia e Tecnoloxía Industrial I e II.
  5. que todos os centros ofertarán como optativa Música, tanto en primeiro curso como en segundo, podendo ser cursada nos dous cursos polo alumno/a. Así mesmo, deben incluírse como optativas de oferta obrigatoria nos centros as materias de Historia e Xeografía de Galiza, Historia da Música e unha materia optativa vinculada á Educación Física.
  6. a dotación suficiente de profesorado en todos os centros para que o alumnado que non ten que repetir curso completo, non comporte incrementar o número de alumnado por aula que, para nós, non debe exceder de 25 alumnos/as.

Filosofía ou barbarie

Mediada a concentración, alumnos e profesores de Filosofía chegaron en manifestación a San Caetano. Ademais de denunciar a actitude da conselleira, exixiron un ensino laico e demandaron máis filosofía nos centros.


Pero esa demanda non só a fixeron coreando consignas. Rapaces e rapazas quitaron as camisetas. No corpo levaban gravada, cada un, unha letra. No conxunto podíase ler claramente “Filosofía ou barbarie”. Esa é a súa demanda e esa é tamén a súa advertencia.