A Inspección de Traballo paraliza as obras da central de Caixanova tras unha denuncia da CIG

Esperarase a que se realicen análises que garatan que non hai amianto na estrutura do edificio

Compostela -

Dende o inicio da obra de reforma da central de Caixanova en Vigo, os delegados de prevención da CIG mantiveron numerosos contactos coa empresa, preocupados pola posible presenza de amianto na estrutura do edificio da central. Noutras construcións da mesma época na cidade de Vigo apareceu amianto cando afrontaron reformas ou demolicións.

A semana pasada un delegado de prevención recolleu do chan unha serie de mostras sospeitosas, trasladándose á Inspección de Traballo onde unha inspectora dixo que á falta dunha análise semellaba que os materiais podian conter amianto.

Foi por iso que a CIG presentou denuncia na Inspección de Traballo solicitando que se cumpran os protocolos previstos legalmente para estes casos.

O venres un Inspector xirou visita á obras, que foran sometidas a unha intensa limpeza dende que a Inspección se puxera en contacto coa Caixa, o cal para a CIG non é nada tranquilizador.

O luns a Inspección xirou unha nova visita en compañía dun técnico do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, resolvendo paralizar a obra á espera de que se analicen os materiais presentes na estrutura sospeitosos de conter amianto.

A semana pasada a CIG enviou parte das mostras recollidas a un laboratorio independente para a súa análise coa fin de determinar con urxencia se o persoal da obra, e os 500 traballadores e traballadoras da central de Caixanova, estiveron expostos dalgún xeito a este perigoso material.

O amianto, coñecido como o asasino silencioso, é un material altamente danoso para a saúde xa que entre outras enfermidades provoca varios tipos de cancro ou asbestose, polo que foi totalmente prohibida  a súa comercialización. É habitual en edificios antigos polo que antes das obras debe realizarse unha analise dos materias que forman a estrutura do edificio e cando se detecta amianto debe ser removido baixo unhas estritísimas medidas de seguridade.

Máis alá da paralización preventiva da obra, a CIG continúa vixilante á espera dos resultados.