A Secretaría de Muller da CIG publica unha guía para dar resposta ás preguntas máis frecuentes sobre conciliación

Vanse distribuír 2.000 exemplares do documento polas comarcas e pódese consultar e descargar dende a sección de Muller da web Confederal

A Coruña -

A Secretaría de Muller da CIG vén de publicar unha Guía sobre Conciliación, que pretende servir de ferramenta para dar unha resposta rápida e eficaz as dúbidas das traballadoras e traballadores en materia de prestacións e dereitos relacionados coa conciliación da vida familiar e laboral, e outras medidas de igualdade de oportunidades no traballo. A Guía inclúe tamén modelos de solicitudes para entregar nas empresas.

A Guía está dirixida especialmente para servir de ferramenta de traballo ás delegadas e delegados sindicais, entre as/os que se repartirán 2.000 exemplares nas sete comarcas da CIG. Porén, o documento está dispoñíbel para o uso de toda a afiliación e pódese consultar e descargar na Sección de Muller da web Confederal ou no arquivo anexo a esta nova.

Desde a Secretaría da Muller da CIG explican que a elaboración da Guía acordouse logo de comprobar no traballo de atención á afiliación, como, “día a día medra a preocupación das traballadoras e traballadores sobre os dereitos relacionados coa súa maternidade e paternidade, e, en xeral, coa conciliación da súa vida familiar e laboral. Son moitas as dúbidas sobre cal é o marco legal que as e os protexe e a que prestacións teñen dereito”.

Ademais, puntualiza a Secretaria Confederal de Muller, Margarida Corral, no lugar de traballo danse situacións relacionadas coa discriminación por razón de sexo, tales como o acoso, ou a violencia de xénero, “que precisan de respostas e orientacións dirixidas a actuar no caso de que se produza unha situación deste tipo”.

Do mesmo xeito, o actual marco legal vén acompañado dunha serie de medidas de obrigado cumprimento en materia de igualdade nos lugares de traballo, que é preciso coñecer.

Por iso, dende a Secretaría subliñase que “esta pequena guía pretende dar resposta as preguntas máis usuais sobre a maternidade, a paternidade, as prestacións e os permisos relacionados coa conciliación, así como o tratamento da problemática da violencia de xénero e o acoso no traballo, xunto coas medidas, plans e protocolos de igualdade a implantar nas empresas e modelos de solicitude para entregar na empresa”.