A CIG membro de pleno dereito no VI Congreso da Comunidade Sindical dos Países de Língua Portuguesa (CSPLP)

Por primeira vez, unha organización sindical de ámbito internacional admite á CIG entre os seus membros

Compostela -

O 6º Congreso da CSPLP – Comunidade Sindical dos Países de Língua Portuguesa- celebrado en Maputo, capital de Mozambique, nos días 16 e 17 de xullo, aceptou á CIG como membro de pleno dereito. É a primeira vez que unha organización sindical de ámbito internacional admite á CIG entre os seus membros.

A CSPLP realizou o congreso fundacional na cidade de Lisboa no mes de maio de 1998 coa participación de centrais sindicais de Portugal e de algunhas das súas ex-colonias, concretamente Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea Bissau, Mozambique e San Tomé.

Desde entón celebra os seus congresos ordinarios cada dous anos de maneira rotatoria entre os diversos países que compoñen a CPLP-Comunidade dos Países de Lingua Portuguesa.

En setembro de 1.999, 16 meses despois de constituída a CSPLP, a CIG solicitou formalmente ser aceptada como organización membro.  A petición resolveuse na II Congreso celebrado en Maputo, capital mozambicana, en xullo de 2000, no que se acepta integrar á CIG en calidade de “Convidado”.

Na primeira semana de 2006, a CSPLP realizou en Bissau o seu IV Congreso. Previamente ao mesmo celebrouse unha reunión ordinaria da Comisión Executiva na que se resolveu elevar o estatus da CIG a membro Observador. Esta decisión, de conformidade cos estatutos, foi ratificada polo Congreso celebrado nos días posteriores.

A CIG propuxo, na Comisión Executiva previa ao Congreso, que se posibilitase a integración efectiva das organizacións observadoras permitindo unha participación real nas actividades da CSPLP, o que implicaba modificar os estatutos nalgúns dos aspectos máis restritivos. A proposta da CIG foi apoiada pola maioría das centrais sindicais aprobándose finalmente por unanimidade na Comisión Executiva e no Congreso.

Desde entón a CIG ven participando en todas as actividades da CSPLP, fosen estas de carácter xeral ou específico. Con todo, os estatutos non permitían que a CIG puidese ter o carácter de membro pleno por carecer Galiza de estado propio.

Na reunión da Comisión Executiva previa ao V Congreso da CSPLP celebrado en Luanda (Angola) en xullo de 2010, a UGT de Portugal propuxo modificar os estatutos no sentido de posibilitar que a CIG (e, no futuro, outras organizacións) puidesen ser membros de pleno dereito. Comisión Executiva e Congreso, por unanimidade, aprobaron estas modificacións.

Poucos meses despois, a CIG presentou a solicitude de mudanza do seu estatuto de observador para membro efectivo. O Comité Executivo aprobou esta solicitude en xuño do 2012 e o VI Congreso, celebrado un mes despois en Maputo, ratificou esta decisión con 13 votos a favor e dúas abstencións.

A integración na CSPLP era un dos obxectivos definidos pola CIG como prioritarios no ámbito organizativo internacional, explicitado mediante resolucións específicas no  II, III, IV e V Congreso. Culminan así, exitosamente, os esforzos iniciados hai case 13 anos.

Cinco organizacións sindicais manifestaron o seu interese en integrarse na CSPLP: CGTB e CTB do Brasil, CCOO e UGT de Galiza, CGSI de Guinea-Bissau. O Comité Executivo e o Congreso decidiron que estes pedidos de afiliación sexan examinadas na seguinte reunión do Comité Executivo, probabelmente en abril do 2013, e ratificadas no VII Congreso a celebrar en 2014.

Ao día de hoxe, a CSPLP está composta polas 17 centrais sindicais seguintes:

1. Membros efectivos:

Angola

v     UNTA: União Nacional dos Trabalhadores Angolanos

v     CGSILA: Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola

Brasil

v     CUT: Central Única dos Trabalhadores

v     FS: Força Sindical

v     UGT: União Geral de Trabalhadores

Cabo Verde

v     CCSL: Confederação Caboverdiana de Sindicatos Livres

v     UNTC: União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde

Galiza

v     CIG: Confederación Intersindical Galega

Guinea Bissau

v     UNTG/CS: União Nacional dos Trabalhadores Guineenses

Mozambique

v     CONSILMO: Confederação de Sindicatos Independentes e Livres de Mozambique

v     OTM: Organização dos Trabalhadores de Moçambique

Portugal

v     CGTP/IN: Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional

v     UGT: União Geral de Trabalhadores

San Tomé e Príncipe

v     ONTSTP: Organização Nacional dos Trabalhadores de S. Tomé e Príncipe

v     UGT/STP: União Geral dos Trabalhadores S. Tomé e Príncipe

Timor Leste

v     KSTL: Konfederasaun Sindikatu Timor Lorosa’e

 

2.- Membros observadores:

Macao

v     ATFPM: Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau