Sobe o desemprego, cae escandalosamente a afiliación á Seguridade Social e as mulleres volven ser as máis castigadas

Nacional -
O novo desemprego corresponde ao sector Servizos e o 73% das novas paradas son mulleres

A precariedade e a inestabilidade na contratación en Galiza impiden garantir unha vida digna

A CIG denuncia que a pobreza laboral cébase especialmente coas mulleres, con máis contratos parciais

Medra o número de persoas desempregadas e cae a afiliación á Seguridade Social en Galiza

Nacional -
O paro rexistrado aumentou en todas as provincias, idades e sexo e tan só por sectores descendeu na construción

O medre do paro e a eventualidade, xunto coa caída da afiliación, confirman o fracaso da reforma laboral

Nacional -
O 60% das persoas desempregadas son mozas, o que as imposibilita para ter unha vida digna

Os datos de paro rexistrado poñen de manifesto a debilidade do mercado laboral galego

Nacional -
O descenso na afiliación á SS e nos contratos constata a dependencia do sector Servizos

Os datos de paro constatan a necesidade de derrogar as reforma laborais e un cambio no modelo de contratación

Nacional -
O descenso da contratación indefinida e o incremento da temporal confirman que o medre do emprego é estacional

Os datos do paro constatan a consolidación dun modelo laboral no que as e os traballadores temporais pasan a ser parciais

Nacional -
Os contratos parciais indefinidos máis que se duplicaron desde 2009 e os fixos descontinuos multiplicáronse por seis

O 70,7% das novas desempregadas son mulleres do sector Servizos, o máis castigado pola precariedade e a temporalidade

Nacional -
A CIG demanda un cambio de modelo produtivo e a derrogación das reformas de 2010 e 2012

Descende o paro só entre as mulleres, con contratos en precario no sector Servizos

Nacional -
A CIG urxe derrogar as reformas laborais para frear o empobrecemento da clase traballadora

Medra o desemprego en Galiza en todas as provincias, sectores, idades e sexos

Nacional -
O paro cébase coas mulleres que representan o 76% do total de novas persoas desempregadas