• documento

Documento


A muller no mercado laboral en Galiza 2011

A situación máis precaria que soporta  a muller galega no mundo laboral, implica unha maior exposición os efectos negativos das últimas reformas. Máis aló das reformas legais, estamos asistindo día a día, a recortes en determinados servizos públicos, que están minando o xa cativo estado social que dispoñiamos, calquera minoración  destes servizos prexudica especialmente á mulleres, xa que o que non aporta o estado acaba por asumilo a muller a través de máis horas de traballo ou renunciando a el, tratase de coidade de dependentes, menores... Cando se aprobou a reforma das pensións, segundo os datos da memoria económica do anteproxecto de lei sobre a reforma, o 75% dos homes que se xubilaron en xaneiro de 2011 tiña os 38 anos e medio cotizados , no caso das mulleres o 24%, e polo tanto, de entrar a nova lei en vigor inmediatamente poderían xubilarse ós 65 anos e non ter que e esperar ós 67


Arquivos: