Documento


A muller no mercado laboral en Galiza 2014

A crise económica que, desde o ano 2007, afecta a Galiza, xunto coas políticas practicadas ao abeiro desta, están a levar a unha deterioración do mercado de traballo, sen precedentes na nosa historia recente.


Arquivos: