Documento


A muller no mercado laboral en Galiza 2018

Situacion laboral da muller en Galicia. 2018

Os niveis de desigualdade social acadaron uns niveis tan elevados nestes últimos anos que son moitas as voces que se sumaron, desde distintos ángulos e posicións políticas, e que están pedindo un crecemento económico máis inclusivo.


Arquivos: