Documento


Avaliacion reforma laboral 2012

Desde a crise económica dos anos oitenta inícia-se un proceso continuado de desmantelamento do dereito do traballo a prol da parte máis forte nas relacións laborais, a prol do capital.  Ata agora, as tres grandes reformas foron reformas para a cri-se, que non solucionaron nin incidiron no gravísimo problema do desemprego, pero que determinaron o modelo de relacións laborais en todo o territorio do Estado español.


Arquivos: