Documento


Empresas multiservizos, convenios e acción sindical 2018

Na práctica habitual do capital nas empresas, as actividades externalizadas comprendían servizos auxiliares, intensivos en man de obra e que precisan pouca cualificación, reservándose para a empresa principal a xestión directa das actividades consideradas nucleares ou esenciais. Coas reformas laborais do 2011 e 2012 a precariedade esténdese dentro da empresa a actividades nucleares dentro da mesma e que cada vez teñen un papel máis estratéxico como poden ser a distribución loxística, deseño, marketing, control de calidade, sistemas de información, funcións financeiras, etc.


Arquivos: