• documento

Documento


Estudo sobre a mobilidade xeográfica en Galiza no ano 2005

Estudo realizado pola responsábel do Gabinete de Economía da CIG, Natividade López Gromaz, sobre “Mobilidade xeográfica”, para a Secretaría Confederal de Servizos e Afiliación, da que é titular Elvira Patiño. Neste estudo constata que saen do país 42.000 persoas máis das que entran a traballar.

Arquivos: