Documento


Guia Básica da lingua galega 2022

Guia Básica para o uso correcto da lingua galega 2020

Esta Guía básica para o uso correcto da lingua é unha nova
versión en formato dixital da Guía elemental para a escrita
do galego elaborada polo Departamento de Normalización
Lingüística da CIG e publicada na súa primeira edición en
1998 (segunda edición en 1999). As diferenzas con aquela
son mínimas e basicamente consisten na adaptación ás
normas reformadas en 2003.


Arquivos: