Documento


Guia para a negociación colectiva 2018

A negociación colectiva representa un instrumento valioso para a conquista dunhas mellores
condicións laborais para a clase traballadora. É un mecanismo central na acción sindical, no que se evidencia con nitidez a contradición antagónica capital/traballo que define a actual sociedade, dividida en clases con intereses contrapostos.


Arquivos: