• documento

Documento


112.000 parados sen ningunha prestación en Galiza no ano 2012

Desde que no ano 2008 se comezou a destruír emprego, son moitos os miles de traballadores que pasaron a engrosar as listas de desempregados en Galicia, concretamente desde o ano 2007, temos, aproximadamente, 120.000 desempregados máis. Pero non tódolos desempregados están na mesma situación, moitos non están recibindo ningunha prestación; algúns por non ter cotizado o suficiente para ter dereito a prestación, outros porque xa levan demasiado tempo sen emprego  e xa teñen esgotado o tempo reglamentario, outros porque nunca cotizaron... Sexa por unha razón ou por outra, a porcentaxe dos que perciben algunha prestación reduciuse desde o ano 2010.


Arquivos: