Documento


3 Panfletos Campaña muller 2018

- Xa é hora de avanzarmos nos nosos dereitos

- Campaña de denuncia da discriminación salarial na clasificación profesional

- Campaña de denuncia das discriminacións por motivos de conciliación da vida persoal, laboral e familiar


Arquivos: