• documento

Documento


Mercado de traballo Galiza 2011

Xa rematado o ano 2011, a realidade do mercado laboral galego é demoledora. Desde o ano 2008, asistimos a unha perda constante e importante de postos de traballo. Estamos falando de 110.400 postos de traballo destruídos no último lustro e, aínda, un maior aumento da poboación parada, xa que a poboación activa aumentou neste período. Dese o ano 2007, a partir do cal comeza a aumentar o desemprego, son 129.000 as persoas desempregadas que temos a maiores en Galiza.

Arquivos: