Documento


Mercado de traballo Galiza 2015

 Como cada ano, e cos distintos datos do mercado laboral publicados (afiliacións á Seguridade Social, persoas paradas rexistradas no Servizo Público de Emprego, Enquisa de Poboación Activa..), podemos facer unha análise cuantitativa de como evolucionou o emprego, o paro, o tipo de contratación... Porén, desde a crise que sufrimos desde o ano 2007/2008 rexurdiu unha nova figura que xa tiñamos esquecida, que se vén coñecendo como o “pobre laboral”, un traballador ou traballadora con emprego pero pobre.


Arquivos:


Volver