Documento


Mercado de traballo Galiza 2016

INFORME MERCADO DE TRABALLO EN 2016

 Cos datos da Enquisa de Poboación Activa (EPA), máis os de contratos facilitados polo Servizo Público de Emprego (SEPE), e os que facilita a Axencia Tributaria a través do estudo Mercado de traballo e pensións nas fontes tributarias, podemos facer unha “radiografía” bastante precisa de como está e como evolucionou o mercado de traballo en Galiza no último ano (2016), así como con respecto ao inicio da crise.


Arquivos:


Volver