• documento

Documento


Mercado de traballo Galiza 2012

Desde que no ano 2008, se instalou a crise na nosa comunidade, van catro anos de perda continúa de postos de traballo, incremento do desemprego, cada vez máis fogares sen ingresos...; os datos do último ano non fan máis que agravar estes problemas: a ocupación descende máis que no ano anterior, o paro medre máis..., a así un trás outro tódolos indicadores arroxan saldo negativo.


Arquivos: