• documento

Documento


Mocedade galega en 2012: Paro e emigración

Desde o ano 2008, que a crise se instalou en Galicia, case tódolos indicadores macroeconómicas arroxan cifras negativas, pero son os datos do mercado de traballo os que encabezan o ranking. Caeu a actividade económica, pero a caída da ocupación e o medre do desemprego están tendo un comportamento moito máis negativo.


Arquivos: