Documento


Modelos Actas eleccións sindicais

- Preaviso de celebración de eleccións - Modelo 01

- Acta de constitución da mesa electoral - Modelo 03

- Acta de constitución da mesa electoral - Modelo 04

- Acta de escrutinio de delegados de persoal - Modelo 05 - Folla 01

- Acta de escrutinio de eleccións para delegados de persoal - Modelo 05 - Folla 02 Esda

- Acta de escrutinio de eleccións para delegados de persoal - Modelo 05 - Folla 02 Dta

- Acta de escrutinio de membros de comités de empresa - Modelo 06 - Folla 01

- Acta de escrutinio de membros de comités de empresa - Modelo 06 - Folla 02

- Acta de escrutinio de membros de comités de empresa - Modelo 06 - Folla 03

- Acta global de escrutinio de membros de comités de empresa - Modelo 07 - Folla 01

- Acta global de escrutinio de membros de comités de empresa - Modelo 07 - Folla 02 Esda

- Acta global de escrutinio de membros de comités de empresa - Modelo 07 - Folla 02 Dta

- Datos referidos o proceso electoral: a cubrir pola/s mesa/s  - Modelo 07 - Folla 03 Anexo

- Presentación de candidaturas - Modelo 08

- Certificado da mesa electoral sobre resultado das eleccións - Modelo 09


Arquivos: