Documento


Modelos Solicitudes por circunstancias rel. COVID-19

Modelos solicitudes por circunstancias relacionadas co COVID-19

01    Redución de xornada por deberes de coidado
        por circunstancias excepcionais relacionadas co covid-19
02    Solicitude ordenación d tempo de traballo, traballo a distancia
        por coidado e circunstancias excepcionais relacionadas co covid-19


Arquivos: