Documento


Orzamentos xerais do Estado 2015

O proxecto de orzamentos do estado para 2015, a lei máis importante que o goberno do estado  promulga no ano, que determina a maior parte das súas políticas, ademais, de sela base sobre a que se moverá a economía durante o ano, non nos aporta ningunha novidade con respecto a anos anteriores;  estamos pois ante uns orzamentos continuistas, onde o máis importante é facer fronte a débeda pública, capítulo que absorbe a maior parte do incremento do gasto; onde se reducen os gastos en desemprego cando cada vez temos unha maior parte de poboación sen ingresos derivado do traballo, onde se reduce a investigación en sanidade e medra en defensa...; e todo isto sobre un escenario macroeconómico de difícil credibilidade.


Arquivos:


Volver