• documento

Documento


Orzamentos xerais do Estado 2018

Desde que a política monetaria está a cargo do Banco Central Europeo, os orzamentos son a principal ferramenta de política económica coa que conta o goberno. Neles non só se determinan as súas políticas, senón os fondos dispoñíbeis para levalas a cabo, e a procedencia deses fondos.


Arquivos: