Documento


Orzamentos xerais do Estado 2019

A política económica dun goberno defínase nos orzamentos. Tan importante
como o montante total dos mesmos, é a distribución do gasto e a procedencia
dos ingresos; asemade o peso do sector público na actividade económica
tamén é determinante na evolución do PIB, nivel de emprego…


Arquivos: