Documento


Orzamentos Xunta de Galiza 2015

Logo de máis dun lustro inmersos nunha crise económica con graves efectos  económicos e sociais, atopámonos antes uns novos orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2015, os que podemos calificar como continuistas; moi semellantes ós de anos anteriores tanto nas cantidades como na política que se desprende dos mesmos.


Arquivos:


Volver