Documento


Subrogación Negociación Colectiva 2018

Os datos da precarización da clase traballadora galega mostran que un 30,7% ten un salario por
debaixo do salario mínimo interprofesional (SMI) e que hai 184.000 traballadores/as cuns ingresos inferiores aos 1.800 euros anuais.


Arquivos: