Documentos


Novos Permisos xuño 2023
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2022
VER MÁIS

Guia de Conciliación 2022
VER MÁIS

Protocolo prevención e actuación en casos de acoso 2022
VER MÁIS

Guia Elaboración Plans de Igualdade 2022
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2021
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2020
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2019
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2018
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2017
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2016
VER MÁIS

Protocolo prevención e actuación en casos de acoso 2016
VER MÁIS