Documentos


Guia de Conciliación 2019
VER MÁIS

Guia de Conciliación 2018
VER MÁIS

Protocolo prevención e actuación en casos de acoso
VER MÁIS

Dereitos laborais para a conciliación 2015
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza en 2015
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza en 2014
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza en 2013
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza en 2012
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza en 2011
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza en 2010
VER MÁIS

Guía para prevención de riscos no embarazo e lactacion 2008
VER MÁIS

Guía para creación plan de igualdade 2008
VER MÁIS