Documentos


Díptico Fenda salarial muller 2023
VER MÁIS

Modelos de solicitudes para os novos permisos familiares
VER MÁIS

Guía Conciliación 2023
VER MÁIS

Novos Permisos xuño 2023
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2022
VER MÁIS

Guia Elaboración Plans de Igualdade 2022
VER MÁIS

Anexos da Guia de Plans de Igualdade 2022
VER MÁIS

Protocolo prevención e actuación en casos de acoso 2022
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2021
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2020
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2019
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2018
VER MÁIS