Documentos


Guia Elaboración Plans de Igualdade
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2020
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2019
VER MÁIS

Guia de Conciliación 2019
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2018
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2017
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2016
VER MÁIS

Protocolo prevención e actuación en casos de acoso
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2015
VER MÁIS

Dereitos laborais para a conciliación 2015
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2014
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2013
VER MÁIS