Documentos


A muller no mercado laboral en Galiza 2015
VER MÁIS

Dereitos laborais para a conciliación 2015
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2014
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2013
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2012
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2011
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2010
VER MÁIS

Guía para prevención de riscos no embarazo e lactacion 2008
VER MÁIS

Guía para creación plan de igualdade 2008
VER MÁIS

Guía negociación colectiva desde a perspectiva de xénero 2008
VER MÁIS

Guía de saúde laboral desde unha perspectiva de xénero 2007
VER MÁIS

Guía dereitos das mulleres vítimas de violencia 2007
VER MÁIS