• Documentos

Documentos


A muller no mercado laboral en Galiza 2013
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2012
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2011
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2010
VER MÁIS

Guía para prevención de riscos no embarazo e lactacion 2008
VER MÁIS

Guía para creación plan de igualdade 2008
VER MÁIS

Guía negociación colectiva desde a perspectiva de xénero 2008
VER MÁIS

Guía de saúde laboral desde unha perspectiva de xénero 2007
VER MÁIS

Guía dereitos das mulleres vítimas de violencia 2007
VER MÁIS

Guía para unha linguaxe non discriminatoria 2006
VER MÁIS