Documentos


A muller no mercado laboral en Galiza en 2012
VER MÁIS

Mercado de traballo en Galiza no ano 2012
VER MÁIS

Paro rexistrado 2012
VER MÁIS

Orzamentos Xunta de Galiza 2013
VER MÁIS

Mocedade galega en 2012: Paro e emigración
VER MÁIS

Orzamentos xerais do Estado 2013
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza en 2011
VER MÁIS

Prestacións 2011
VER MÁIS

Paro rexistrado 2011
VER MÁIS

Mercado de traballo en Galiza 2011
VER MÁIS

Contratos de traballo en Galiza 2011
VER MÁIS

Paro rexistrado 2010
VER MÁIS