Documentos


Mercado laboral en Galiza no 2010
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza en 2010
VER MÁIS

Orzamentos Xunta de Galiza 2011
VER MÁIS

Mocedade e emprego 2010
VER MÁIS

Contratos de traballo en Galiza 2010
VER MÁIS

Paro rexistrado 2009
VER MÁIS

Mercado laboral segundo a EPA en Galiza 2009
VER MÁIS

Contratos de traballo en Galiza 2009
VER MÁIS

Prestación por desemprego 2009
VER MÁIS

Estudo da Enquisa de Poboación Activa 2º trimestre 2006
VER MÁIS

Estudo sobre a mobilidade xeográfica en Galiza no ano 2005
VER MÁIS