Documentos

Guia Laboral

Estatuto dos/das Traballadores/as - Xuño 2023
VER MÁIS

Descanso, vacacions, festivos e permisos 2023
VER MÁIS

Regulación Temporal de Emprego
VER MÁIS

O contrato de traballo
VER MÁIS

O despedimento individual por causas obxectivas
VER MÁIS

A xornada de traballo
VER MÁIS

O despedimento colectivo
VER MÁIS

Eleccións sindicais
VER MÁIS

O dereito a folga
VER MÁIS

A norma internacional
VER MÁIS

A manifestación
VER MÁIS

O dereito do traballo
VER MÁIS