Documentos


Modelos de solicitudes para os novos permisos familiares
VER MÁIS

Guía Conciliación 2023
VER MÁIS

Estatuto dos/das Traballadores/as - Xuño 2023
VER MÁIS

Cumprimento Lei de transparencia 2023
VER MÁIS

Cumprimento Lei de transparencia 2022
VER MÁIS

Guia Elaboración Plans de Igualdade 2022
VER MÁIS

Anexos da Guia de Plans de Igualdade 2022
VER MÁIS

Cumprimento Lei de transparencia 2021
VER MÁIS

Cumprimento Lei de transparencia 2020
VER MÁIS

Cumprimento Lei de transparencia 2019
VER MÁIS

Modificacións na xubilación 2019
VER MÁIS

Cumprimento Lei de transparencia 2018
VER MÁIS