Documentos


Cumprimento Lei de Transparencia 2014 - Libro VI Congreso da CIG
VER MÁIS

Estatuto dos/das Traballadores/as - actualizado en agosto de 2013
VER MÁIS

Medidas urxentes de reforma do mercado de traballo - RD 5/2001 do 2 de marzo
VER MÁIS

Lei de procedemento laboral
VER MÁIS

Lei Orgánica de Liberdade Sindical
VER MÁIS