Documentos


Modelos de solicitudes para os novos permisos familiares
VER MÁIS

Anexos da Guia de Plans de Igualdade 2022
VER MÁIS

Modelo de instancia para solicitar a regularización ortográfica do(s) apelido(s)
VER MÁIS

Modelo de instancia para a galeguización do nome
VER MÁIS

Modelos Solicitudes por circunstancias rel. COVID-19
VER MÁIS

Modelos Solicitudes comunicacións permisos_conciliación
VER MÁIS

Modelos reclamación IRPF prestación de maternidade
VER MÁIS

Modelos Actas eleccións sindicais
VER MÁIS

Modelos para convocatoria de folga
VER MÁIS

Modelo de solicitude de información ao empresario
VER MÁIS

Modelo de regulamento para comités de empresa
VER MÁIS

Modelo de convocatoria de manifestación
VER MÁIS