• Documentos

Documentos


Mercado de traballo Galiza 2009
VER MÁIS

Prestación por desemprego 2009
VER MÁIS

Panfleto 17 maio 2009
VER MÁIS

Contratos de traballo en Galiza 2009
VER MÁIS

Modelos Actas eleccións sindicais
VER MÁIS

Modelos para convocatoria de folga
VER MÁIS

Guía para prevención de riscos no embarazo e lactacion 2008
VER MÁIS

Guía para creación plan de igualdade 2008
VER MÁIS

Guía negociación colectiva desde a perspectiva de xénero 2008
VER MÁIS

Panfleto Idioma galego 2008
VER MÁIS

Modelo de solicitude de información ao empresario
VER MÁIS

Modelo de regulamento para comités de empresa
VER MÁIS