Documentos


Orzamentos xerais do Estado 2022
VER MÁIS

Mercado de traballo Galiza 2020
VER MÁIS

Cumprimento Lei de transparencia 2021
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2020
VER MÁIS

Sistema Público de Atención ás Persoas 2020
VER MÁIS

Acción sindical ante o teletraballo 2020
VER MÁIS

Propostas fronte á crise 2020
VER MÁIS

O despedimento individual por causas obxectivas
VER MÁIS

Guia Básica da lingua galega 2022
VER MÁIS

Cumprimento Lei de transparencia 2020
VER MÁIS

Modelos Solicitudes por circunstancias rel. COVID-19
VER MÁIS

Modelos Solicitudes comunicacións permisos_conciliación
VER MÁIS