Documentos


Guia para a negociación colectiva 2018
VER MÁIS

Subrogación Negociación Colectiva 2018
VER MÁIS

A representación das traballadoras e traballadores na empresa
VER MÁIS

Conflito colectivo e AGA
VER MÁIS

Liberdade sindical
VER MÁIS

Modificación substancial das condicións de traballo
VER MÁIS

Informe Datos Axencia tributaria 2018
VER MÁIS

Negociación colectiva 2018
VER MÁIS

Orzamentos xerais do Estado 2018
VER MÁIS

Orzamentos Xunta de Galiza 2018
VER MÁIS

Mercado de traballo Galiza 2017
VER MÁIS

A muller no mercado laboral en Galiza 2017
VER MÁIS