A CIG denuncia a Axencia Tributaria en Ourense por poñer en risco o persoal e as persoas usuarias

No edificio no que traballan 50 persoas non hai espazo para manter a distancia de seguridade pola covid
Ourense - 27 Out 2020

A CIG vén de presentar unha denuncia diante da Inspección de Traballo e Seguridade Social de Ourense contra o delegado territorial da Axencia Tributaria de Galiza (Atriga) por non tomar medidas preventivas para evitar contaxios entre o seu persoal e as persoas usuarias.

Este centro atópase nun entrechán do número 38 da rúa Progreso, nun inmoble con pouca altura e pouco espazo físico, o que dificulta que se poida manter a distancia de seguridade recomendada, xa que ademais do público que se atende traballan arredor de 50 persoas. 

A ventilación actual non garante a renovación do aire para evitar contaxios por aerosois

O que máis destaca deste centro de traballo da Xunta é que está situado nun edificio privado cunha grande dificultade para gardar as distancias tanto dentro como nos accesos, e aínda que se colocaron anteparos entre postos os espazos de circulación son cativos. Ao que hai que sumar que a ventilación actual non garante a renovación do aire para evitar contaxios por aerosois e o feito de que o delegado territorial segue sen proporcionar máscaras de protección ao seu persoal.

“Cun escenario de confinamento por un nivel de positivos inasumíbel na cidade, que xa ten colapsado o sistema sanitario, non entendemos como a Xunta, e nomeadamente o delegado territorial de Atriga, aínda non aplicase as mínimas medidas de protección fronte ao virus”, sinalan dende a CIG.

Ao mesmo tempo, critican que nin o persoal nin a representación sindical coñecen que haxa nin tan sequera unha simple avaliación de riscos laborais do centro ao risco biolóxico da covid. “Non informan dos positivos se os hai, nin das medidas de prevención, nin se establecen medidas organizativas para evitar a coincidencia como o teletraballo e quendas de presencia; de feito, nin se autoriza o teletraballo ordinario nin hai quendas de entrada e saída; e tamén se descoñece o plan de limpeza”.

Medidas insuficientes

Esta situación obriga o persoal a traer as súas propias máscaras e a ter que limpar o seu posto de traballo co seu propio xel hidroalcólico. “A Xunta so se preocupou de establecer un sistema de cita previa e uns anteparos, como se persoal se teletransportara até o seu posto e non respirara”. Por iso consideran insuficientes as medidas para un centro de traballo ubicado no entrechán dun edificio cun pequeno ascensor e escada de acceso, con tres salas para máis 50 persoas empregadas públicas e un bo número de atencións diarias, que hoxe mesmo que superaron o centenar.

“Para rematar, cando un delegado/a da CIG quere ir ver en que situación se atopan os traballadores/as deste centro o propio delegado territorial prohíbelles o acceso, polo que tamén denunciamos este feito na Inspección por vulnerar o dereito de representación do persoal”.