A CIG-Ensino denuncia a supresión de preto de 2.000 prazas presenciais de FP

Increméntase nun 136% a dual e nun 74% da oferta a distancia con respecto ao curso pasado
Nacional - 19 Xun 2023

Na reunión do Consello Galego de FP celebrada hoxe, a CIG-Ensino volveu pedir a dimisión da directora xeral quen confirmou que só poderán rematar presencialmente as ensinanzas que cambian a distancia quen este ano curse ciclos ordinarios, pero non así modular, e insistiu en que esta transformación vén motivada “pola petición dos centros, a baixa matrícula e o abandono do alumnado”. Segundo un estudo comparativo feito polo sindicato das dúas ofertas, o número de prazas en ciclos ordinarios descende en 624 e en modular presencial en 1199. Pola contra, sobe en 2.327 prazas na oferta dual e en 3.050 na modalidade online.

A CIG-Ensino solicitou explicacións sobre como se están gastando os 900 millóns de euros da Estratexia Galega de FP previstos desde 2022 a 2024 e alertou de que se están desviando tanto a centros privados como a unha expansión da dual que, nalgúns casos, chega a impartirse case integramente nas instalacións das empresas.

A directora xeral non negou estas cifras indicando que “a Consellaría considera a oferta dual presencial e prioritaria e quese se incrementa ostensibelmente non se pode falar de redución da presencialidade”, á vez que insistiu en que non recibiron escritos por parte dos centros en contra dos cambios á modalidade online.

A única rectificación neste sentido foi deixar a decisión do profesorado que, segundo ela, “descoñece a normativa”que, se hai acordo co alumnado, a oferta a distancia pode impartirse 100% presencialmente. A CIG-Ensino considera esta proposta “totalmente inviábel” porque non é posíbel atender presencialmente a unha matrícula de 50 persoas, que é a que teñen os ciclos a distancia, nin existe espazo físico nos centros, e anima a seguir enviando por escrito as queixas e demandas á Dirección Xeral e a mobilizarse para manter a oferta modular presencial.

RELACIÓN DE CENTROS AFECTADOS POLA CONVERSIÓN DE OFERTA PRESENCIAL EN DISTANCIA

PROVINCIA 

CONCELLO

CENTRO

RECORTES E CAMBIOS IMPOSTOS

A CORUÑA

A CORUÑA

CIFP ÁNXEL CASAL

A oferta modular presencial de Mediación Comunicativa, Integración Social e Educación Infantil pasa a distancia 

A CORUÑA

A CORUÑA

IES FERNANDO WIRTZ

A oferta modular presencial pasa a distancia: un ciclo de Xestión administrativa, 1 de Administración de sistemas informáticos, un de Desenvolvemento de aplicacións web e 1 de Administración e finanzas

A CORUÑA

A CORUÑA

CIFP PASEO DAS PONTES

A oferta modular presencial do CS de Patronaxe e Moda pasa a distancia.

A CORUÑA

A CORUÑA

IES URBANO LUGRÍS

A oferta modular presencial pasa a distancia: dous grupos de Instalacións de telecomunicación e un de mantemento electrónico

A CORUÑA

FERROL

CIFP LEIXA

A oferta presencial de Igualdade pasa a distancia. Xunto coa eliminación do mesmo ciclo en Pontevedra (A Xunqueira) non se poderá cursar presencialmente en Galiza ciclo de superior de igualdade de xénero.

A CORUÑA

FERROL

CIFP RODOLFO UCHA

Toda a oferta modular pasa a distancia 

A CORUÑA

SANTIAGO

CIFP COMPOSTELA 

A oferta modular presencial de Infantil pasa a distancia

A CORUÑA

SANTIAGO

CIFP POLITÉCNICO

A oferta ordinaria presencial pasa a distancia: Curso Especialización en Ciberseguridade

A CORUÑA

SANTIAGO

IES AS FONTIÑAS

A oferta modular presencial pasa a distancia: dous ciclos, Xestión Administrativa e Administración e Finanzas

A CORUÑA

SANTIAGO

IES SAN CLEMENTE

Toda a oferta modular pasa a distancia 

LUGO

LUGO

IES MURALLA ROMANA

Suprimen a modalidade presencial de ciclo superior de Administración e Finanzas

OURENSE

OURENSE

CIFP A FARIXA

A oferta ordinaria presencial pasa a distancia: un grupo de axencias de viaxes e guías de viaxe

PONTEVEDRA

MARÍN

IES CHAN DO MONTE

A oferta ordinaria presencial (que o centro solicitara que pasase a modular) pasa a distancia: Desenvolvemento de aplicacións multimedia

PONTEVEDRA

NIGRÁN

IES ESCOLAS PROVAL

A oferta modular presencial de Electrónica pasa a distancia

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

CIFP A XUNQUEIRA

Suprimen un ciclo de FP básica, un ciclo superior de integración social de ordinario diúrno pasa a distancia e o ciclo de superior de igualdade de xénero ordinario pasa a distancia con oferta parcial. Peche de 6 aulas.

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

IES LUÍS SEOANE

A oferta modular presencial de Xestión Administrativa pasa a distancia.

PONTEVEDRA

REDONDELA

IES CHAPELA

A oferta modular presencial de Infantil pasa a distancia

A oferta modular presencial de Dietética pasa a distancia

PONTEVEDRA

VIGO

IES A GUÍA

A oferta modular presencial de Transporte e loxística pasa a distancia

Eliminan a oferta presencial de Comercio

PONTEVEDRA

VIGO

IES POLITÉCNICO

A oferta modular presencial de Obra Civil pasa a distancia.

PONTEVEDRA

VIGO

IES RICARDO MELLA

A oferta modular presencial de Xestión Administrativa pasa a distancia.

PONTEVEDRA

VIGO

IES TEIS

A oferta modular presencial de Informática pasa a distancia.

PONTEVEDRA

VILAGARCÍA

IES ARMANDO COTARELO VALLEDOR

A oferta modular modular pasan a distancia: Administración de sistemas informáticos  e Desenvolvemento de páxinas web