A CIG presenta denuncia contra Patrimonio por vulneración da Lei de Protección de Datos

Os expedientes son transportados por persoal de Tragsatec sen saber que se fai cos datos
- 04 Xun 2019

A CIG vén de presentar denuncia contra a Dirección Xeral de Patrimonio, perante a Axencia de Protección de Datos, por externalizar a emisión de informes da Comité de Patrimonio Histórico a través de encomendas de xestión con Tragsatec, traspasando “a custodia e tramitación de expedientes sensibles a unha empresa externa sen ningún tipo de control, nin planificación de xestión dos datos contidos neses expedientes”.

Entre outros datos, a central sindical sinala na súa denuncia planos de edificacións, contas bancarias, orzamentos de obra e todos os datos contidos en permisos de edificación e xestión urbanística. Datos que deben permanecer debidamente custodiados e tratados por persoal cualificado, polo que reclama “a eliminación das encomendas de xestión e a creación das prazas necesarias para desenvolver os traballos de patrimonio cultural”.

Encomenda a Tragsatec

A responsábel nacional da CIG-Administración Autonómica, Zeltia Burgos, lembra que desde o ano 2018 a consellaría de Cultura e Turismo, a través da Dirección Xeral de Patrimonio, está a externalizar o traballo técnico do persoal arqueólogo e arquitecto a través de varias encomendas coa empresa Tragsatec.

Asegura que os expedientes abandonan as instalacións da consellaría de Cultura e son transportados por persoal da empresa Tragsatec ás súas instalacións onde nin se sabe por quen son controlados, nin quen accede ou que fai cos datos.

Denuncia que a falla de persoal da consellaría non pode ser solucionada coa externalización de traballos técnicos a empresas, senón coa consecuente creación de prazas de RPT e a súa cobertura urxente. “O número de prazas necesario determinaríase co estudo de cargas de traballo e necesidades da dirección xeral de Patrimonio xa que o traballo externalizado non se trata dunha asistencia técnica puntual derivado dunha obra ou servizo extraordinaria senón que é un traballo habitual que debe ser desenvolvido por persoal público”.

Incumprimento da Lei de Protección de Datos

Sinala ademais que as dúas encomendas asinadas até o de agora en xullo de 2018 e en marzo de 2019 incorren en varias irregularidades. Entre outras salienta que a cesión da decisión técnica afecta a bens de dominio público, no caso da defensa do patrimonio arqueolóxico. “Trátase dun traballo de carácter funcionarial que debe ser feito por persoal con suficiencia técnica, capacidade e independencia”.

Xunto a isto afirma que hai un incumprimento da Lei de Protección de Datos, pola cesión de datos privados a unha empresa allea e a encomenda de traballos técnicos cando “non conta nin cos medios, nin co persoal acaído para eses traballos”.

A isto engade a fraude que supón para as persoas que se apuntan e pagan as taxas nas listas de agarda para a contratación de persoal propio da Xunta de Galiza, furtándolle as súas expectativas de traballo “ao externalizalo sen escrúpulos cara empresas”.

Incapacidade de Tragsatec

A responsábel nacional da CIG-Administración Autonómica denuncia tamén “a incapacidade manifesta de Tragsatec para realizar traballos en patrimonio” xa que é unha empresa de servizos agrarios e non ten nos seus fins fundacionais traballos técnicos de contido cultural.

Por iso solicita, ao abeiro do artigo 8.5 da Lei 16/2010 de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público de Galiza (LOFAXGA) copia das encomendas, ou ben a súa publicación íntegra na web institucional, tal e como contempla a lei.

Lembra ademais que a actual encomenda remata no final do mes de xuño, por iso “entendemos que non se debe renovar e débese acudir ao persoal público” porque do contrario “a nosa organización sindical continuará coas accións que correspondan para parar estas externalizacións e a retirada de expedientes de edificio público”, advirte.