A CIG rexeita o convenio de Mercadona por empeorar as condicións e afondar na exclusión dos sindicatos reivindicativos

Nacional - 28 Dec 2023

A CIG rexeita o novo convenio colectivo asinado por CCOO, UGT e SI con Mercadona xa que dunha banda empeora as condicións laborais e salariais recoñecidas até agora e doutra afonda na centralización das relacións laborais e na exclusión daquelas organizacións sindicais que, como a CIG, lle resultan molestas á empresa por defender e reivindicar os dereitos das traballadoras e traballadores.

A central nacionalista salienta que en todo o proceso non existiu unha negociación real, posto que os textos xa estaban previamente pactados á marxe da mesa e só se incluíron as modificacións que lle interesaban a Mercadona para adaptar o convenio aos cambios lexislativos e corrixir a redacción ao seu favor naquelas materias nas que estaba perdendo xuízos.

Por primeira vez non se asegura por convenio un incremento salarial igual ao IPC

En cuestión económica, este convenio supón para as traballadoras e traballadores perder dereitos salariais e que non teñan garantido o mantemento da súa capacidade adquisitiva, xa que por primeira vez non se asegura un incremento igual ao IPC. Establécese unha suba mínima do 2,5% e se o IPC queda por enriba desa cifra, o aumento do salario base dependerá da conta de resultados da empresa, sempre cun tope do 6%.

A prima de produtividade (que Mercadona utiliza como castigo ou premio ao seu persoal) tamén empeora, ao dificultarse o acceso ao cobro deste complemento e calcularse de maneira proporcional ao tempo de traballo. Para a CIG-Servizos con este cambio a empresa agudiza a súa política de persecución ao persoal que cae de baixa, tendo en conta que tamén se modifica a redacción do articulado para facilitar a retirada do complemento de posto de traballo nas situacións de IT.

Xunto a isto, Mercadona afianza a súa política anti-conciliación, introducindo dificultades para a concesión das reducións por garda legal, mantendo a xornada laboral anual máis elevada do país, impedindo que se amplíen as vacacións automaticamente cando cadre un día festivo dentro do período de descanso, e autorizando cambios repentinos nos horarios mensuais, entre outras cuestións.

Mercadona quere excluír a CIG

Nesta negociación houbo unha clara aposta de Mercadona pola centralización das relacións laborais

Nesta negociación houbo unha clara aposta de Mercadona pola centralización das relacións laborais e a exclusión daquelas organizacións que, como a CIG, considera molestas, de maneira que queden como únicos interlocutores ante as traballadoras e traballadores os sindicatos que asumen o papel de patronal.

De feito, acórdase que a negociación do próximo convenio colectivo, dentro de cinco anos, se faga a través dun comité intercentros de nova creación e non a través dunha comisión negociadora conformada en función da representatividade de cada sindicato, como viña sendo habitual.

Con esta manobra, Mercadona quere taponar a presenza da CIG nas mesas de negociación ante o medre espectacular da representatividade que obtivo a central nacionalista nas últimas eleccións, xa que ademais de volver gañar no comité provincial da Coruña, irrompeu como primeira forza nos comités de Pontevedra e Ourense.