A Consellaría mantén nalgúns centros a restrición a optar por determinadas materias e para cursar a ESA

Mantense a discriminación en moitos centros tanto do ámbito rural como do urbano
- 22 Set 2021

Malia a rectificación parcial da Consellaría, logo das denuncias da CIG-Ensino, mantense a discriminación en moitos centros, tanto no ámbito rural como no urbano, pola restrición do dereito a optar por determinadas materias. Os recortes da Consellaría tamén se estenden á negativa de manter a Educación Secundaria para persoas Adultas (ESA).

Un dos problemas máis reiterados neste convulso inicio do curso 2021-2022 é que a Consellaría non permita en determinados casos que, aínda que exista profesorado no centro con dispoñibilidade horaria, se poidan ofertar materias que non teñen moito alumnado. Unha decisión que, segundoa  CIG-Ensino, emana da Secretaría Xeral de Educación que ordenou, e así o comunicou aos centros, non admitir que se impartise ningunha materia que tivese menos de cinco alumnos e alumnas. É dicir, anular a excepcionalidade que viña aceptándose curso tras curso: que sempre que houbese profesorado dabondo no centro se autorizase cursar esas materias.

Neste curso non está sendo así. A CIG-Ensino mesmo sabe que hai casos en que non se autoriza a pesar de haber cinco persoas matriculadas, como ocorre no IES Rego de Trabe de Culleredo, onde existe profesorado xa no centro con posibilidades horarias para facerse cargo, ou no IES Menéndez Pidal da Coruña ou no IES Lucus Augusti.

A estes exemplos no ámbito urbano únense outros como o IES de Becerreá ou o IES Gregorio Fernández de Sarria, mais as queixas continúan chegando ao sindicato.

Logo da  denuncia inicial da CIG-Ensino constatouse que se comezaron a admitir algunhas excepcionalidades, como aconteceu coa materia de Grego no IES de Elviña da Coruña ou coas de Debuxo técnico e Grego no IES Fernando Wirtz, tamén da Coruña. Centros como o IES María Soliño de Cangas ou o IES de Melide tamén obtiveron a autorización da Inspección. Mais continúa a haber casos sangrantes de discriminación de alumnado que se ve forzado, se a Administración non rectifica, a cursar materias que non son as da súa elección porque a  Consellaría está  máis atenta a aforrar recursos para o ensino público que a atender as xustas demandas do alumnado.

Os recortes, tamén na Educación para persoas adultas 

Como xa denunciou a CIG-Ensino os recortes non se limitan á impartición de materias con pouco alumnado e suficiente profesorado senón tamén coa negativa de que se manteña a oferta da ESA en concellos e comarcas que poden quedar sen esa oferta tan necesaria. Así acontece en no IES Dionisio Gamallo de Ribadeo e no IES Lamas das Quendas de Chantada.

As direccións, fartas 

Todo isto implica, ademais, un trastorno para a organización dos centros posto que a lentitude da Consellaría á hora de atender as peticións destes conleva que as direccións se vexan obrigadas a refacer os horarios até tres veces nalgúns casos dos que temos coñecemento. Nada disto tería acontecido se a Consellaría actuase con sentido común e permitise manter unha oferta necesaria alí onde mesmo non é preciso aumentar o cadro de persoal: non falamos de cartos, falamos de dereito á educación e dun mínimo de rigor.

Por iso a CIG-Ensino demanda que o secretario xeral de Educación rectifique coa máxima brevidade e garanta o dereito do alumnado a escoller as materias que desexe, especialmente naqueles casos nos que isto non implica incremento de docentes.