A Xunta destina a centros privados concertados 450.000€ para atender a alumnado con necesidades especiais

“A consellaría financia no concertado medidas de atención á diversidade que nega ao público"
Nacional - 01 Set 2022

O DOG publica hoxe a Orde que regula as axudas a centros privados concertados para atender a alumnado con NEAE, dotadas con 450.000 euros. A CIG-Ensino denuncia que “a consellaría financia no ensino concertado medidas de atención á diversidade que lle nega ao ensino público".

A CIG-Ensino volve poñer de manifesto que un ano máis a Consellaría de Educación beneficia o ensino concertado con respecto ao público ao destinar nunha convocatoria específica, publicada hoxe no DOG,  unha partida de 450.000 euros para a atención de alumnado con NEAE cando é ben sabido que a porcentaxe deste colectivo é moito menor que nos centros de xestión pública.

Ademais, como xa vén sendo habitual esta Orde inclúe como finalidade destas axudas a contratación de persoal que non existe no ensino público e que cada vez máis se demanda desde os centros como logopedas, fisioterapeutas, psicólogos/as, pedagogos/as, traballadores/as sociais, educadores/as sociais ou terapeutas ocupacionais.

O resto das partidas van dirixidas a reparacións, mantemento e obras ou instalacións menores, así como a compra de material específico ordinario inventariable e non inventariable. As axudas están destinadas ás etapas educativas de infantil, primaria, educación secundaria e formación profesonal básica.

Neste sentido, a CIG-Ensino exixe á Xunta que mude a súa actitude de recortes continuos de persoal específico de atención á diversidade: persoal de Orientación e especialistas de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe, que se faciliten os desdobres que demandan os centros coa conseguinte contratación do profesorado necesario e que se teña en conta a diversidade existente cada vez máis nas aulas, con especial atención aos efectos sobre a estabilidade emocional do alumnado tras os últimos dous cursos de pandemia.

Nestes intres hai múltiples casuísticas nos centros públicos sen atender, tal e como nos transmite a comunidade educativa, e a implantación dos Programas de Diversificación Curricular vai comezar sen que os centros non só non viran incrementado o seu cupo de profesorado ou cadros de persoal, senón que en case todos se teñen producido importantes recortes con respecto aos anos anteriores á pandemia.