Pensionistas e xubilados/as da CIG convocan mobilizacións en todas as comarcas para o 27 de setembro

Exixen medidas para que se garanta un sistema público de pensións
Nacional - 21 Set 2018

Pensionistas e xubilados/as da CIG anuncian a convocatoria de mobilizacións para o vindeiro xoves día 27 de setembro en diversas cidades e vilas. Lembran que as pensións galegas son as segundas máis baixas do Estado -máis da metade non chegan aos 677,70€- e denuncian que, porén, a suba que recollen os orzamentos aprobados en xullo supón un incremento de tan só 20€ ao mes.

Polo momento xa teñen confirmadas as convocatorias de:

Lugo: 20h, Praza Maior

Burela: 20h, Praza da Mariña

Monforte: 20h, Praza de España

Vigo: 19:30h, Farola de Urzaiz

Pontevedra: 20h, Praza da Peregrina

Santiago: 20h, Praza do Toural

Boiro: 19:30h, Praza do Concello

A Coruña: 20h, Subdelegación do Goberno

Ferrol: 20h, Praza Amada García (Edificio Xunta)

Ourense: 11:30h, Subdelegación do Goberno

 

 Durante os últimos anos, ante a ameaza que as sucesivas reformas de PP e PSOE supoñen ao Sistema Público de Pensións, miles de persoas veñen mobilizándose para exixir unhas pensións públicas, dignas e que estean garantidas.

 

As pensións galegas son as segundas máis baixas do Estado

 Porén, o colectivo de xubilados e pensionistas da CIG advirte de que agora, pretenden dar por cumpridas as súas reivindicacións a través dunha suba das pensións que, na realidade, non cambia substancialmente a situación, dado que supón unha media dun 2,6% de incremento, co que non se recupera todo o poder adquisitivo perdido por pensionistas desde o ano 2013 en que a reforma do PP eliminou a revalorización das pensións co IPC.

Fenda das pensións das mulleres

Denuncian ademais, que as pensionistas galegas que teñen pensións de viuvez, foron as menos beneficiadas por esta suba, xa que só 1 de cada dez viu incrementada a súa pensión. “As mulleres que cobran complemento a  mínimos por non chegar á contía mínima, viron reducida a cantidade dese complemento na mesma medida en que subía a pensión, polo que na práctica, non se produciu suba para estas pensionistas”, afirman.

1 de cada 10 pensionistas cobra menos de 415,43€/mes

 Isto agrava a fenda entre as pensións de homes e mulleres, que, segundo os últimos datos ofrecidos polo IGE, está a aumentar.  Tal é así que a diferenza entre a pensión media dun galego e a dunha galega está xa no 37,1%, e se falamos dos grupos de idade de entre 55 e 74 anos, sobe a máis do 42%.

Por iso aseguran que unha suba parcial das pensións non soluciona nin garante un Sistema Público de pensións forte, nin vai facer que deixen de mobilizarse.

Entenden que só medidas de creación de emprego estábel en condicións dignas e con salarios xustos conseguirán dotar de recursos suficientes o sistema de pensións de agora e o do futuro.

Segundo os datos do IGE de xuño de 2018, máis da metade das pensións galegas non chegan os 677,70 €

 Diante disto demandan a posta en marcha de políticas que dean prioridade á creación de emprego de calidade e ao incremento dos salarios adoptando para iso, como primeiras medidas, a derrogación das reformas laborais, da negociación colectiva e das pensións, tanto a de 2011 como a de 2013.

Xunto a isto defenden:

- Supresión do Factor de sustentabilidade. A súa aplicación está aprazada ata 2023, mais é necesaria a súa desaparición.

- Fixación por lei da pensión mínima igual ao Salario Mínimo Interprofesional (60% do salario medio) e revalorización anual como mínimo co IPC.

- Xubilación ordinaria aos 65 anos, e voluntaria a partir de ter cotizados 35 anos, reais ou por aplicación dos coeficientes redutores en determinadas profesións.

- Cálculo da base reguladora segundo as bases de cotización, actualizadas á data de reporte da pensión co IPC de todo o tempo transcorrido, dun período de 10 anos elixido pola persoa beneficiaria entre a súa carreira de cotización. 

A suba das pensións que recollen os orzamentos aprobados en xullo supón unha media de 20€/mes

- Suprimir as bonificacións e reducións da cotización empresarial á Seguridade Social en determinados tipos de contratos laborais.

- Eliminar os topes máximos de cotización á Seguridade Social, mantendo uns límites máximos para o importe da pensión.

- O traspaso á administración galega da competencia de xestión do réxime económico da Seguridade Social prevista no Estatuto de Autonomía.