Fomento dos ERE, dos ERTE, das reducións de xornada e nulas políticas activas de desemprego

Nacional -

No relativo a políticas activas de emprego, o documento asinado non contempla nin unha soa medida real que cambie radicalmente a situación das persoas paradas de longa duración. O único que se introducen son cuestións referidas á análise da situación ou incorporación a un programa, ao que hai que sumar a lamentábel dotación orzamentaria que lle dedican a esta cuestión.

As axudas a empresas para a contratación de remudistas -contratos relevo- significa recoñecer a discriminación da actual lexislación española e fomentar a consolidación da mesma, ademais de instalarse, con carácter xeral, na lóxica do financiamento público das empresas de forma alegre a sen garantías reais, limitando ademais os colectivos que puideran ser beneficiarios.

Ademais, neste apartado renuncian a que se recoñeza o dereito á reposición do desemprego de moitas persoas ante o peche de empresas e reducións de cadros de persoal.

En relación ás axudas para favorecer o mantemento do emprego ante flutuacións económicas, ademais de afondar no anterior, en realidade están fomentar e facilitar os despedimentos de traballadoras e traballadores en empresas e medidas de destrución de emprego, facilitando os ERE e os ERTE e as reducións de xornada con axudas públicas que son miserábeis, que xeran problemáticas fiscais ao ter que declaralos a Facenda, ao tempo que seguen instalados na lóxica de darlle cartos ás empresas.

Tamén asumen a aplicación da reforma laboral, e introducen máis medidas para destruír emprego que para crealo.

Volver