Garántese a ultraactividade no Convenio Estatal de Consultoras

Vénse de corrixir o artigo 5, recoñecéndose así a pésima redacción do mesmo
Nacional - 18 Xul 2018

A comisión negociadora do Convenio estatal de empresas de Consultoría introduciu unha modificación no artigo relativo á ultraactividade para deixar claro que esta estará garantida mentres non se asine o novo convenio. Recoñécese deste xeito o que a CIG-TIC viña advertindo, que o texto non definía correctamente a situación na que este quedaría a partir do día 31 de decembro de 2019, provocando inseguridade xurídica sobre se podería seguir sendo aplicábel pasado un ano desde a súa denuncia.

Desde a súa publicación en Marzo xurdiron dúbidas sobre a redacción do artigo 5 do XVII do Convenio colectivo estatal de empresas de Consultoría e estudos de mercado e da opinión pública, no que tiña a ver coa ultraactividade (seguir aplicando automaticamente un certo convenio aínda que tivera pasado o tempo previsto de aplicación do mesmo), asinado polos sindicatos estatais.

A CIG, tras analizar ditas dúbidas, indicou aos delegados e delegadas do sector das TIC que a ultraactividade quedaba nunha inseguridade xurídica que habería que revisar polo miúdo e clarificar, tal e como fai a cotío nos convenios galegos que vimos asinando.

Porén, houbo algún sindicato asinante do convenio que afirmou, mediante comunicados nas empresas, que non cabía ningunha dúbida sobre a aplicación da ultraactividade, que estaba perfectamente claro e que non daba lugar a ningunha outra interpretación.

Xuntanza da comisión negociadora

Pois ben, o día 13 de xullo, celebrouse unha reunión da comisión negociadora do convenio para introducir a modificación, porque, segundo explica a CIG-TIC “eses mesmos sindicatos asinantes do texto “detectaron” que podían darse interpretacións erróneas do redactado do artigo (que xa foi obxecto de consulta na comisión paritaria de interpretación do convenio). É dicir, “onde dixen digo, digo Diego”. E esta non é a primeira mala redacción que teñen que rectificar. E aínda por riba tentan vendelo coma un logro”.

A isto engade que “estas organizacións teñen ao persoal das empresas nas que se aplica este convenio sometido a un secuestro por un pésimo acordo, que ademais contén erros de calado na súa redacción.... Será que para os asinantes non é moi importante e non lle prestaron a debida atención”.

Texto orixinal e a súa corrección

Texto orixinal

Novo redactado

El Convenio Colectivo se prorrogará de año en año en el caso de que no mediara denuncia expresa de ninguna de las partes legitimadas para negociar y promover la negociación conforme al art. 87 del Estatuto de los Trabajadores. Dicha denuncia ha de llevarse a cabo dentro de los últimos tres meses de la vigencia o prorroga en curso.

El Convenio Colectivo se prorrogará de año en año en el caso de que no mediara denuncia expresa de ninguna de las partes legitimadas para negociar y promover la negociación conforme al arto 87 del Estatuto de los Trabajadores. Dicha denuncia ha de llevarse a cabo dentro de los últimos tres meses de la vigencia o prorroga en curso.

Denunciado el presente Convenio y hasta que se firme otro posterior, se mantendrá en vigor su contenido íntegro, en tanto no inicie su vigencia el convenio colectivo estatal que lo sustituya

Para a CIG, si é moi importante que as condicións laborais do persoal, non só das consultoras, senón de todas as empresas que conforman o sector das TIC, teñan un convenio de aplicación nas mellores condicións e que non ofreza ningún tipo de dúbidas de interpretación. “Desta premisa xurdiu a nosa iniciativa para a negociación dun convenio galego de aplicación para as TIC, que é unha reivindicación fundamental da nosa acción sindical para a mellor defensa das traballadoras e traballadores en Galiza”.