120 organizacións asinan unha carta aberta esixindo o embargo integral de armas a Israel

Polas constantes violacións dos dereitos da poboación palestina
Internacional - 03 Set 2021

120 organizacións, entre as que se atopa a CIG, veñen de asinar unha carta aberta aos Estados membros do Tratado de Comercio de Armas esixindo o embargamento integral multidireccional de armas a Israel polas constantes violacións dos dereitos da poboación palestina.

A seguir reproducimos o contido íntegro da carta:

Carta aberta aos Estados membros do Tratado de Comercio de Armas sobre a necesidade de impor un embargamento integral de armas bidireccionais sobre Israel

Nós, a coalición global de organizacións que asinamos –desde a sociedade civil até a académica, a arte, os medios de comunicación, os negocios, a política, as comunidades indíxenas e de fe e as persoas de conciencia de todo o mundo– pedimos aos Estados membros do Tratado de Comercio de Armas (ATT, polas siglas en inglés) que actúen decisivamente para poñer fin ao notorio uso de armas e equipamento militar por parte de Israel para a comisión de graves violacións do dereito internacional humanitario e dos dereitos humanos contra civís palestinos, impoñendo de inmediato un embargo integral de armas bidireccional sobre Israel.

Na primavera de 2021, o mundo volveu ver horrorizado como as forzas de ocupación israelís atacaban civís palestinos indefensos na franxa de Gaza, en Cisxordania, incluída Xerusalén Oriental, e no interior de Israel. As e os cidadáns palestinos que protestaban pacificamente contra a colonización da súa terra foron asaltados con fogo real, balas de aceiro recubertas de goma, bombas sonoras, gases lacrimóxenos e auga de mofeta. A mortal agresión militar de Israel contra a poboación civil palestina na franxa de Gaza foi a cuarta nunha década. Durante 11 días morreron 248 palestinos/as, incluídos 66 nenos/as. Milleiros resultaron feridos e os efectos colaterais do uso de armas explosivas en hospitais, escolas, seguridade alimentaria, auga, electricidade e refuxio seguen afectando a millóns.

Esta brutalidade sistemática, perpetrada ao longo das últimas sete décadas do colonialismo, apartheid, ocupación ilegal belixerante ilegal, persecución e peche de Israel, só é posible pola complicidade dalgúns gobernos e corporacións de todo o mundo.

Só as declaracións simbólicas de condena non porán fin a este sufrimento. De acordo coas normas pertinentes do ATT, os Estados partes teñen obrigas legais de poñer fin ao comercio irresponsable, e a miúdo cómplice, de armas convencionais, que prexudica a paz e a seguridade internacionais, facilita a comisión de crimes flagrantes e ameaza o ordenamento xurídico internacional.

Segundo o artigo 6, apartado 3, do TCA, os Estados membros comprometéronse a non autorizar ningunha transferencia de armas convencionais, se teñen coñecemento no momento da autorización de que armas ou elementos se empregarían na comisión de xenocidio, crimes contra a humanidade, violacións graves dos convenios de Xenebra de 1949, ataques dirixidos contra obxectos civís ou civís protexidos como tales, ou outros crimes de guerra definidos polos acordos internacionais dos que son parte.

Segundo os artigos 7 e 11, comprometéronse a non autorizar ningunha exportación de armas, municións, pezas e compoñentes convencionais que, entre outras cousas, socavarían a paz e a seguridade ou serían utilizadas para cometer graves violacións do dereito internacional humanitario e dos dereitos humanos.

Está claro que as exportacións de armas a Israel son incompatibles con estas obrigas. Invariablemente, Israel demostrou que usa armas para cometer crimes de guerra e crimes de lesa humanidade, como documentan innumerables organismos das Nacións Unidas e organizacións da sociedade civil en todo o mundo. As exportacións militares a Israel tamén permitiron, facilitaron e mantiveron o réxime de colonos e apartheid de Israel imposto ao conxunto dos palestinos durante décadas.

Do mesmo xeito, as importacións de armas procedentes de Israel son totalmente incompatibles coas obrigas derivadas do ATT. Fontes militares e industriais israelís presumen abertamente de que as súas armas e tecnoloxías están "probadas polo combate" - noutras palabras, probadas sobre o campo en civís palestinos "suxeitos de proba humana". Cando os Estados importan armas israelís, están animándoo a seguir bombardeando civís palestinos e persistir nas súas prácticas ilegais. A ninguén –nin Israel nin os fabricantes de armas dos Estados partes do ATT– se debería permitir lucrarse coa matanza ou mutilación de civís palestinos.

Queda así claramente claro que impor un embargo bidireccional de armas a Israel é unha obriga legal e moral. Os Estados membros do ATT deberán rescindir inmediatamente a Israel e prohibir calquera transferencia futura de armas, municións, pezas e compoñentes convencionais a que se refire o artigo 2 (1), o artigo 3 ou o artigo 4 do ATT a Israel, ata que poña fin á súa ocupación belixerante ilegal do territorio palestino ocupado e cumpra plenamente coas súas obrigas, segundo o dereito internacional. Á espera deste embargo, todos os Estados deben suspender inmediatamente todas as transferencias de material militar, asistencia e municións a Israel.

O feito de non tomar estas accións implica unha grande responsabilidade polo grave sufrimento dos civís: máis mortes, máis sufrimento, xa que miles de homes, mulleres e nenos palestinos seguen soportando a brutalidade dunha forza de ocupación belixerante colonial, o que resultaría en desprestixio á ATT en si. Tamén fai que os Estados membros sexan cómplices de actos ilícitos a nivel internacional, mediante a axuda ou a favor dos crimes internacionais. Un fracaso na acción tamén pode provocar a invocación da responsabilidade penal individual de persoas destes Estados, por axudar e favorecer a comisión de crimes de guerra e crimes de lesa humanidade de conformidade co artigo 25 (3) (c) do Estatuto de Roma, Xulgado do Penal.

A xustiza seguirá sendo esquiva mentres se permita continuar a ocupación ilegal de Israel, o colonialismo, o réxime de apartheid e a persecución e opresión institucionalizada do pobo palestino e mentres os Estados sigan sendo cómplices dos crimes da potencia ocupante negociando armas con el.

En conclusión, cremos que o ATT pode marcar a diferenza na vida dos civís palestinos. Ten o potencial, se se implementa de boa fe, de aforrar do sufrimento a innumerables persoas protexidas. Se se ignora o noso chamamento a deixar de protexer ao pobo palestino á hora de aplicar o ATT, a súa razón de ser  quedará esnaquizada.